WhiteBoxCrossFit Advance

//WhiteBoxCrossFit Advance

WhiteBoxCrossFit Advance

Συνδυασμός 3 διαφορετικών WOD\’s σε ένα video, από τον Crossfit Trainer, Δημήτρη Διακρούση και τον Personal Trainer, Χάρη Μανουσάκη.

ΠΗΓΗ:MCH-TRAINING

2017-02-21T11:17:26+02:00