Διακρούσης

/Tag:Διακρούσης

WhiteBoxCrossFit Advance

2017-02-21T11:17:26+02:00

Συνδυασμός 3 διαφορετικών WOD\’s σε ένα video, από τον Crossfit Trainer, Δημήτρη Διακρούση και τον Personal Trainer, Χάρη Μανουσάκη.

ΠΗΓΗ:MCH-TRAINING

WhiteBoxCrossFit Advance 2017-02-21T11:17:26+02:00